Migrate Your Data

Demo nền tảng

Triển khai giới thiệu về nền tảng cho khách hàng với đội ngũ nhân viên tại Việt Nam.

Pricing

Giá cả tốt hơn với nhiều tính năng hơn

Chúng tôi cung cấp giá cả linh hoạt và có thể tùy chỉnh để bạn mở rộng quy mô tốt hơn.

Mailjet Training

Giúp bạn sử dụng hiệu quả

Từ việc cài đặt tài khoản đến việc đào tạo, Ematic đảm bảo đội ngũ của bạn sẽ nắm vững các thao tác để sử dụng nền tảng hiệu quả nhất.