Ematic + Motionable

Công ty quảng cáo video tạo ra các video chuyển động tác động mạnh mẽ cho
hoạt động trên Email và CRM và các kênh marketing của bạn.

"Chúng tôi tạo ra những video quảng cáo cho tất cả nền tảng."

Motionable tạo quảng cáo video tùy chỉnh trên quy mô lớn và được tối ưu hóa cho mọi vị trí quảng cáo trên các nền tảng khác nhau.

Affordable

Giá cả phải chăng

Bắt đầu với $250

Creativity

Mang lại hiệu quả cao và đầy tính sáng tạo

Không dùng mẫu có sẵn, 100% thủ công

Time

Thời gian nhanh chóng

Video sẵn sàng ngay trong 3 ngày