CRM

Tối Ưu Hoá Tiếp Thị Tự Động

Thiết lập, duy trì và tối ưu hoá chiến lược tiếp thị tự động cho ROI cao

Set up and maintain an optimized marketing automation strategy for positive ROI
CÁC VẤN ĐỀ MÀ DOANH NGHIỆP GẶP PHẢI

Thách thức hiện diện trong mọi bước của
quy trình tiếp thị tự động

Bắt đầu
  • Chưa có ý tưởng về mô hình tự động hoá có thể thực hiện
  • Chưa có kiến thức để thiết kế hành trình khách hàng
Triển khai
  • Đối mặt với vấn đề tích hợp dữ liệu
  • Không có dữ liệu / công cụ phù hợp
Ra mắt / Sau khi ra mắt
  • Tìm thấy lỗi nhưng không biết cách khắc phục sự cố
  • Không tạo ra doanh thu từ việc tự động hóa
  • Không cập nhật các chiến dịch tự động hoá thường xuyên do thay đổi nhân sự
Triển khai
  • Không đủ nguồn nhân lực cho việc triển khai nội dung, chiến dịch tiếp thị hay các yếu tố công nghệ
Unoptimized marketing automation system can lead to annoying problems
VẤN ĐỀ CỦA DOANH NGHIỆP

Hệ thống tiếp thị tự động không được tối ưu hóa có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng

CÁCH CHÚNG TÔI GIÚP BẠN

Chúng tôi có sẵn những chuyên gia người Việt ngay tại Việt Nam để hỗ trợ bạn

Đối với mỗi dự án tiếp thị tự động, bạn sẽ luôn có sự hỗ trợ từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi, bao gồm: Customer Success Manager, Solution Engineers, CRM Consultant, và Designers & Content Specialists.

We’ll provide you all of these talents, right in your market speaking your language
Support and connect all phases to build a growth flywheel
CÁCH CHÚNG TÔI GIÚP BẠN

Hỗ trợ và kết nối tất cả các giai đoạn để xây dựng cỗ máy tăng trưởng

Chúng tôi xây dựng quá trình tiếp thị tự động của bạn thành một cỗ máy tăng trưởng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm lập kế hoạch chiến lược, thiết lập kỹ thuật, tạo/quản lý chiến dịch, phân tích và tối ưu hóa, đồng thời có thể đáp ứng nhu cầu của bạn từ đầu đến cuối hoặc trong các giai đoạn.

Hướng tiếp cận của chúng tôi

1
Chúng tôi không "thiết lập và để đó"

Việc tối ưu quy trình tự động hóa tiếp thị cũng quan trọng không kém so với việc thiết lập, cài đặt quy trình đó. Chúng tôi giúp bạn thu thập dữ liệu, đưa ra đánh giá từ quy trình thực tế và liên tục tối ưu hóa kết quả.

2
Tiếp cận linh động và liên tục tối ưu

Chúng tôi bắt đầu bằng việc nhanh chóng kích hoạt các giải pháp giúp doanh nghiệp có được tỷ lệ lợi nhuận cao với sự giám sát chiến lược dài hạn.

3
Bảng giá linh hoạt phù hợp với mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp

Mô hình đáo hạn cho phép số giờ tư vấn mà bạn chưa sử dụng hết trong tháng hiện tại có thể được chuyển sang tháng tiếp theo.

MỘT VÀI VÍ DỤ VỀ CÁC LUỒNG TIẾP THỊ TỰ ĐỘNG

Chúng tôi có thể giúp thiết lập và tối ưu nhiều luồng tiếp thị tự động

Cho email, thông báo đẩy, thông báo trong app và đa kênh

Cho TMĐT

CÁC ĐỐI TÁC CÔNG NGHỆ CỦA CHÚNG TÔI

Các nền tảng mà chúng tôi có thể
cung cấp dịch vụ

Iterable
Braze
MessageBird
Mailchimp
Campaign Monitor Color Logo
One Signal
OptiMonk
Active Campaign Color Logo
Hi-iQ

Các dịch vụ của chúng tôi

các dự án tiếp thị tự động của bạn!