CRM

บริการการจัดการแพลตฟอร์ม

ใช้ประโยชน์สูงสุดจาก แพลตฟอร์ม CRM ของคุณ ด้วยความเชี่ยวชาญเชิงกลยุทธ์ ความรู้ทางด้านเทคนิค และการสนับสนุนอย่างใกล้ชิดจากเรา

Getting the most out of your CRM platforms with our strategic expertise, technical know-how, and local support
ปัญหาที่หลายธุรกิจกำลังเผชิญอยู่

ความท้าทายภายในระบบการจัดการแพลตฟอร์มต่างๆ

นักการตลาดใช้ความสามารถของโครงสร้างข้อมูล (Stack) เพียง 58% เท่านั้น ซึ่งเป็นเพราะ:

Challenges within any CRM platforms
Although most marketers are well aware of those issues, the things that prevent them from growing are strategic, technical, and local support.
ปัญหาที่หลายธุรกิจกำลังเผชิญอยู่

เหตุผลที่ขัดขวางการเติบโตของธุรกิจ

แม้ว่านักการตลาดส่วนใหญ่จะตระหนักดีถึงปัญหาเหล่านั้น แต่สิ่งที่ทำให้ธุรกิจไม่เติบโตก็คือการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์ , ด้านเทคนิค และการสนับสนุนภายในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ช่องว่างระหว่างเทคโนโลยี CRM ทั่วโลกกับการเติบโตในประเทศจึงยังคงมีอยู่มาก

แล้วเราจะช่วยคุณได้อย่างไร?

เชื่อมช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกและการเติบโตในประเทศ

ในระยะเวลา 9 ปีของการเป็นผู้บริหารระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภารกิจของเราคือการช่วยให้คุณเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดจากกลุ่ม CRM ของคุณอย่างเต็มที่ โดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มรายได้และลดต้นทุนของคุณ

Bridge the gap between global tech and local growth
We are the best in the region regarding CRM
ทำไมถึงต้องเป็นเรา ?

เราเป็นที่สุดในภูมิภาคในการบริหารระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)

พันธมิตรทางด้านเทคนิคของเรา

เรามีข้อมูลเชิงลึกและประสบการณ์ในแพลตฟอร์มเชิงเทคโนโลยีระดับโลกมากมาย

Iterable
Braze
MessageBird
Mailchimp
Campaign Monitor Color Logo
One Signal
OptiMonk
Active Campaign Color Logo
Hi-iQ

แนวทางของเรา

1
ปิดช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีระดับโลกและความคาดหวังในระดับประเทศ

ด้วยประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมในประเทศ และการซัพพอร์ตลูกค้า เราช่วยให้การประสานงานระหว่างคุณและทีมระยะไกลของแพลตฟอร์มราบรื่นยิ่งขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยีใหม่และทีมของคุณพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกัน

2
จัดหาทรัพยากรในเชิงรุกและครอบคลุมเพื่อการเติบโตของธุรกิจ

เราให้การซัพพอร์ตเพิ่มเติมมากมายแก่คุณเพื่อรักษาประสิทธิภาพหลังการใช้งาน รวมถึงการฝึกอบรมแพลตฟอร์ม กระบวนการออกใบแจ้งหนี้ การแก้ไขปัญหา ฯลฯ...

3
ตระหนักถึงแผนการทางธุรกิจของคุณเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ

จากนั้นเราจะประเมินวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มของคุณเพื่อเสนอคำแนะนำเชิงกลยุทธ์ เพื่อให้คุณใช้แพลตฟอร์มได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันเพื่อให้แน่ใจว่าคุณกำลังจ่ายเงินน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็น แต่ได้รับผลตอบแทนที่สูงที่สุด

เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของเรา

มาใช้

ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกันเถอะ