Migrate Your Data

Demo nền tảng

Ematic có thể sắp xếp buổi triển khai giới thiệu về nền tảng Segment cho doanh nghiệp

Pricing

Hợp đồng linh hoạt với chi phí ưu đãi

Là đối tác của Adjust, Ematic cung cấp cho bạn mức giá tốt hơn cùng hợp đồng linh hoạt.

Giúp bạn sử dụng hiệu quả

Từ việc cài đặt tài khoản đến việc đào tạo, Ematic đảm bảo đội ngũ của bạn sẽ nắm vững các thao tác để sử dụng nền tảng hiệu quả nhất.