เพียงคุณรวบรวมข้อมูลของผู้รับ , บทความทางการตลาดและข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาผนวกเข้าด้วยกันก็ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียงแพลตฟอร์มเดียวผ่านเครื่องมือการจัดการของ Mailchimp

เครื่องมือจัดการผู้รับข่าวสาร: Segmentation, Tags & Contacts Profiles, Predictive Demographics
เครื่องมือการสร้างสรรค์แคมเปญ : Content Studio, Campaign Templates
ระบบการตลาดอัตโนมัติ: Customer Journey, Transactional Email
ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก: A/B testing, Reports, Smart Recommendations

เรียนรู้เพิ่มเติม
Migrate Your Data

ทำการสาธิตแพลตฟอร์ม

Conduct a platform demo for your local team,
in local language.

Create Demo

แนะนำคุณในการเลือกแผนที่เหมาะสม

Ematic จะคอยให้คำแนะนำในการเลือกแผนการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

Ematic x Mailchimp

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญการตลาดอีเมลในไทย

Ematic จะช่วยสนับสนุนในด้านการ Training แพลตฟอร์มให้แก่ทีมงานของคุณเพื่อฝึกฝน และมีความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้อย่างถูกต้อง