เพียงคุณรวบรวมข้อมูลรายชื่อของผู้รับ บทความทางการตลาด และข้อมูลเชิงลึกของลูกค้ามาผนวกเข้าด้วยกันก็ทำให้คุณสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียงแพลตฟอร์มเดียวผ่านเครื่องมือการจัดการของ Mailchimp

• การจัดการรายชื่อผู้รับ: Segmentation, Tags & Contacts Profiles, Predictive Demographics
• เครื่องมือในการสร้างสรรค์: Content Studio, Campaign Templates
• ระบบอัตโนมัติ: Customer Journey, Transactional Email
• ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์: A/B testing, Reports, Smart Recommendations

เรียนรู้เพิ่มเติม
Migrate Your Data

ทำการสาธิตแพลตฟอร์ม

คุณและทีมงานของคุณสามารถทดลองใช้ Demo ของแพลตฟอร์มได้ พร้อมการช่วยเหลือจากทีมงานในประเทศไทย

Create Demo

แนะนำคุณในการเลือกแผนที่เหมาะสม

Ematic จะคอยให้คำแนะนำในการเลือกแผนการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณมากที่สุด

Ematic x Mailchimp

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญการตลาดอีเมลในไทย

Ematic จะช่วยสนับสนุนในด้านการ Training แพลตฟอร์มให้แก่ทีมงานของคุณเพื่อฝึกฝน และมีความมั่นใจก่อนลงสนามจริงได้อย่างถูกต้อง