Quản lý dữ liệu người dùng, nội dung Email Marketing cũng như các chỉ số báo cáo trên cùng một nền tảng, Mailchimp giúp bạn đạt được mục tiêu nhanh hơn:

• Quản lý dữ liệu người dùng: phân tập khách hàng, gắn thẻ và quản lý hồ sơ người dùng, và dự đoán nhân khẩu học.
• Công cụ sáng tạo: Content Studio, thư viện mẫu email.
• Tự động hóa: Xây dựng các chuỗi email tự động theo hành trình người dùng, hoặc các chuỗi email tự động theo cơ chế định sẵn.
• Phân tích & Đánh giá: A/B testing, báo cáo, đề xuất thông minh.

Tìm hiểu thêm
Migrate Your Data

Demo nền tảng

Triển khai giới thiệu về nền tảng cho khách hàng với đội ngũ nhân viên tại Việt Nam.

Create Demo

Hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thành công

Ematic hỗ trợ đội ngũ của bạn triển khai và được đào tạo để sử dụng nền tảng hiệu quả nhất.

Ematic x Mailchimp

Giúp bạn tìm được gói dịch vụ tốt nhất

Ematic giúp bạn lựa chọn gói dịch vụ phù hợp nhất với yêu cầu và mục tiêu phát triển doanh nghiệp của bạn.